Stichting Via Beelden Coachen

    Lucy van de Schans
voorzitter

In 2005 heb ik de methodieken Video home training en Video Interactie begeleiding mee ontwikkeld en vorm gegeven. Hierbij heb ik zelf mogen ervaren hoe snel je hiervan leert en hoe deze methodiek de kwaliteit in het werk kan bevorderen. In mijn werk in de zorg en hulpverlening draag ik de beeldcoaching dan ook een warm hart toe en heb dit daarom altijd graag als vast onderdeel in de organisatie vorm gegeven.
Mijn loopbaan is gestart in het onderwijs als docent Gezondheidskunde (MBO en HBO). Daarna ben ik naar de thuiszorg gegaan waar ik leidinggevende, intaker en trainer ben geweest. Vervolgens heb ik 24 jaar gewerkt in de thuiszorg als Regiomanager, Divisie Manager Thuisbegeleiding en Gespecialiseerde Verpleging. (regionaal Verpleegkundig Thuiszorg Team, Casemanagement Dementie & CVA/NAH en het Palliatieve Nachtzorgteam). Op dit moment ben ik Manager Kliniek van het Acadmisch Centrum Epilepsiezorg, Kempenhaeghe. Hier draag ik zorg voor het professioneel en kwalitatief functioneren voor de zorg van opgenomen mensen.
In mijn tijd van de Thuisbegeleiding was ik ook voorzitter van het landelijk kernteam Thuisbegeleiding. We hebben samen met de branche organisatie Actiz, het landelijk bestaan van de Thuisbegeleiding gewaarborgd en diverse beschrijvingen gemaakt voor verschillende doelen en doelgroepen.
In het bestuur zet ik mijn ervaring en kennis heel graag in voor deze helpende methodiek welke een positieve communicatie en heldere inzichten biedt voor de inhoud en ondersteuning in de zorg- en hulpverlening en onderwijs.
Het is fijn bij te kunnen bijdragen aan de  verdere ontwikkeling en uitbreiding van de stichting. Daarnaast willen we de stichting versterken door goede samenwerkingsvormen op te zoeken waardoor er meer aanbod gecreëerd kan worden voor onze leden.


 Maria Hornman      secretaris               

 

Sinds 2011 werk ik vanuit mijn bureau PROF, Ondersteuning van Zorgprofessionals. Ik bied zowel trainingen aan om vakinhoudelijk leiderschap binnen de zorg te ontwikkelen als een opleiding tot Implementatiecoach en intervisiebegeleider. Daarnaast voer ik projecten uit in de zorg op het terrein van kennisdelen over specifieke doelgroepen zoals ouderen in de lichamelijke en verstandelijke gehandicaptenzorg.
Hoe leerzaam het terugzien van jezelf op beeldmateriaal is, weet ik uit eigen ervaring. Ik volgde al een tijdje de professionalisering van het vak van beeldcoach op enige afstand. Dit als  beleids-medewerker bij de voormalige beroepsvereniging Sting en het Landelijk Expertisecentrum voor Verpleging en Verzorging (LEVV). Het ondersteunen van zorgprofessionals bij hun beroepsinhoudelijke ontwikkeling is een rode draad in mijn werkend leven. Op de vraag of ik zitting wilde nemen in het bestuur heb ik dan ook volmondig ‘ja’ gezegd. Het werk van beeldcoach verdient het om een stevig professioneel fundament te krijgen.

 

   


                                              Liesbeth Swinkels

penningmeester
 


 

 


 

Sinds april 2019 geniet ik van mijn pensioen. Maar ook nu wil ik actief blijven en zit als vrijwilliger in enkele werkgroepen in mijn woonplaats en als bestuurslid bij deze stichting. De laatste jaren van mijn loopbaan heb ik bij de gemeente Venray gewerkt. Ik heb daar diverse functies bekleed: kwaliteitsmedewerker, coordinator en beleidsmedewerker van diverse beleidsterreinen binnen het sociaal domein (WMO, Schulddienstverlening, Leerlingenvervoer, onderwijs, emancipatie, werklozenzorg).Daarvoor heb ik gewerkt als sociaal cultureel werkster in een club- en buurthuis, als  consulent jeugd- en jongerenwerk bij de Gelderse raad voor Jeugdbeleid en als docent pedagogiek en maatschappijleer. Daarnaast heb ik bestuurservaring opgedaan in diverse besturen van onderwijsinstellingen, stichtingen en verenigingen.
Toen ik gevraagd werd voor het bestuur en kennismaakte met de ambitie van de leden van het kernteam, werd ik meteen enthousiast. Ik zag wat voor positief effect je met beeldcoaching kunt bereiken om de communicatie en interactie tussen personen te verbeteren. Het is een unieke, praktische en effectieve methodiek. Ik wil daarom graag mijn kennis en ervaring inzetten om de bekendheid en de kwaliteit van het coachen via beelden te bevorderen.