Stichting Via Beelden Coachen          

 

 
Maria Hornman      secretaris               

 

Sinds 2011 werk ik vanuit mijn bureau PROF, Ondersteuning van Zorgprofessionals. Ik bied zowel trainingen aan om vakinhoudelijk leiderschap binnen de zorg te ontwikkelen als een opleiding tot Implementatiecoach en intervisiebegeleider. Daarnaast voer ik projecten uit in de zorg op het terrein van kennisdelen over specifieke doelgroepen zoals ouderen in de lichamelijke en verstandelijke gehandicaptenzorg.
Hoe leerzaam het terugzien van jezelf op beeldmateriaal is, weet ik uit eigen ervaring. Ik volgde al een tijdje de professionalisering van het vak van beeldcoach op enige afstand. Dit als  beleids-medewerker bij de voormalige beroepsvereniging Sting en het Landelijk Expertisecentrum voor Verpleging en Verzorging (LEVV). Het ondersteunen van zorgprofessionals bij hun beroepsinhoudelijke ontwikkeling is een rode draad in mijn werkend leven. Op de vraag of ik zitting wilde nemen in het bestuur heb ik dan ook volmondig ‘ja’ gezegd. Het werk van beeldcoach verdient het om een stevig professioneel fundament te krijgen.

 

                                                                 Liesbeth Swinkels

penningmeester                                                             

 

Ik werk als kwaliteitsmedewerkster bij de gemeente Vernray. Vanuit deze functie ondersteun en coach ik meerdere teams die taken hebben binnen het sociale domein (Wmo, Jeugdhulp, leerplicht, schuldhulpverlening). Daarvoor heb ik gewerkt als sociaal cultureel werkster in een club- en buurthuis, als  consulent jeugd- en jongerenwerk bij de Gelderse raad voor Jeugdbeleid en als docent pedagogiek en maatschappijleer. Daarnaast heb ik bestuurservaring opgedaan in diverse besturen van onderwijs-instellingen, stichtingen en verenigingen.
Toen ik gevraagd werd voor het bestuur en kennismaakte met de ambitie van de leden van het kernteam, werd ik meteen enthousiast. Ik zag wat voor positief effect je met beeldcoaching kunt bereiken om de communicatie en interactie tussen personen te verbeteren. Het is een unieke, praktische en effectieve methodiek. Ik wil daarom graag mijn kennis en ervaring inzetten om de bekendheid en de kwaliteit van het coachen via beelden te bevorderen.