Stichting Via Beelden Coachen


De Stichting Via Beelden Coachen is opgericht om de kwaliteit van Beeldcoaching binnen gezinnen, jeugdhulpverlening, welzijn en (geestelijke) gezondheidszorg te bevorderen.
Zij ontwikkelt en organiseert activiteiten die direct daarmee samenhangen.

De Stichting Via Beelden Coachen focust op vernieuwing en ontwikkeling van de methodiek beeldcoaching. Ze borgt de kwaliteit van de opleidingen, bijscholingen en kwaliteitskringen.
Zij draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking van de opleiders en de gecertificeerde Beeldcoaches. De opgeleide Beeldcoaches en hun opleiders kunnen zich registreren bij de Stichting.
 
De Stichting is opgericht in april 2014 en wordt vertegenwoordigd door een Stichtingsbestuur, geadviseerd door een opleiders adviesgroep.