Stichting Via Beelden Coachen

 

Digitaal beeldcoaching in coronatijd

In beeldbel programma’s kun je tijdens een overleg een beeld invoegen. In de werkbalk van het beeldbel programma staat een icoontje met een scherm dat je aan kunt klikken. Door daar op te klikken start je Screen Sharing. Je kunt dan vanuit verkenner een filmpje selecteren. Let op: dit moet je wel klaarzetten. De deelnemers kunnen elkaar zien en het filmpje kijken. Je kunt ook alleen het filmpje groot zetten en bespreken. Let wel op dat je een veilig programma hebt. Vaak hebben organisaties een eigen beveiligd beeldbel programma. Team van Microsoft is ook veilig.
Als het gezin of de coachee het lastig vindt om het filmpje in te voeren tijdens het beeldbellen kun je eventueel de camera afgeven en met filmpje weer ophalen zodat je het zelf kunt inbrengen bij Screen Sharing.

In de 1 ½ meter samenleving:

Je kunt de ouder of professional vragen zelf te opname te maken. Je geeft tips hoe dit te doen. Vanaf je laptop is het lastig om de beelden terug te kijken omdat je 1 ½ meter afstand moet bewaren. Met 1 ouder of 1 coachee lukt nog wel maar met beide ouders of meerdere professionals is het lastig. Je kunt een (lange) HDMI kabel aansluiten van je laptop naar een TV van het gezin of naar een groter beeldscherm als je met professionals werkt. Dan kun je toch afstand bewaren en samen naar een scherm kijken dat groot genoeg is. Eventueel kun je ook terugkijken met de hulp van een beamer of smart tv in ruimte die groot genoeg is om 1 ½ meter afstand te houden.

 

Kwaliteitsdag 15 november

Op 15 november op de gezellige locatie De Barendonck in Beers troffen 18 beeldcoaches, opleiders en bestuur elkaar in een gezamenlijke kwaliteitsdag van de stichting ‘Via Beelden Coachen”. 

Het is de eerste keer dat een kwaliteitsdag in deze vorm gehouden is.

In de kennismakingsronde vroeg de nieuwe voorzitter van de Stichting, Lucy van der Schans, de deelnemers naar hun bron van inspiratie en motivatie voor beeldcoaching.

Vervolgens gaf Eefje van der Meiden van Pedagogische Begeleiding ‘Hippe’ een workshop ‘gebaren in-zicht, Nederlands met gebaren voor beeldcoaches’. In deze workshop hebben beeldcoaches ervaren hoe visuele ondersteuning door gebaren ondersteunend kan zijn in de communicatie.
Het was wel even oefenen voor de zin ‘hallo, hoe gaat het’ of ‘het is mooi weer vandaag’ in gebarentaal omgezet was!

Na een overheerlijke Barendonckse lunch ging het programma verder met Heili Henink, JGZ verpleegkundige bij JGZ Kennemerland. Ze gebruikt beeldcoaching in combinatie met de methode ‘positief opvoeden’ bij de begeleiding van ouders. In deze workshop zette ze de beeldcoaches o.a. in beweging door hen kort met elkaar in discussie te laten gaan over overeenkomsten/verschillen in een kleine groep. Vervolgens gaf ze een mooi voorbeeld hoe de combinatie van positief opvoeden met beeldcoaching een jonge moeder in haar kracht zette. Als afsluiting kregen we een energizer in de vorm van ‘Sids continental drift’!

De aanwezige beeldcoaches waren enthousiast over de workshops, lunch en locatie. Voor herhaling vatbaar! Na deze evaluatie deed Ann nog een oproep voor nieuwe kernteamleden.
Het bestuur (Lucy) en het kernteam van de stichting, Ann, Catrien en Diny zijn, net als de beeldcoaches, enthousiast over deze opzet en opkomst. De volgende kwaliteitsdagen zijn ws in april en in november 2020. Nadere berichtgeving daarover volgt nog.

Namens het kernteam,

Lucy

 
                  

                    

                  
 

Nieuwe lichting beeldcoaches geregistreerd
Meer belangstelling voor de opleiding tot beeldcoach

Op vrijdag 28 september heeft de Stichting Via Beelden Coachen tijdens een feestelijke bijeenkomst een nieuwe lichting beeldcoaches geregistreerd. Deze beeldcoaches hebben in de afgelopen anderhalf jaar hun opleiding met succes afgerond.

                             

 

Na een korte welkomstwoord door voorzitter Memphis Pieters en opleider Ann Geelen, gaven de aanwezige beeldcoaches ieder een korte persoonlijke presentatie aan de hand van een concreet voorwerp. Dit voorwerp stond symbool voor hun persoonlijke visie en ervaringen met het coachen via beelden. De veelzijdigheid van beeldcoachen werd onder meer geïllustreerd met een verzameling veelkleurige brillen en met een Matroesjka poppetje.

                      Eindpresentatie
Diny Langendijk
Voor Diny Langendijk was deze middag in 's-Hertogenbosch extra spannend. Zij gaf haar eindpresentatie in het kader van haar certificering als 'Opleider Beeldcoach Jeugd en Gezin en Welzijn en Zorg'. Diny gaf in deze presentatie een inkijkje in hoe zij onder andere studenten aan de AMA een introductie geeft in het leren coachen via beelden en hoe moeilijk het is om als beginnend beeldcoach goed af te stemmen op een moeder met een verstandelijke beperking. Alle presentaties gaven een mooi beeld van het werk en het werkterrein van een beeldcoach.

                             
Meer belangstelling voor opleiding
We zijn als Stichting Via Beelden Coachen erg blij met deze nieuwe lichting beeldcoaches en met de uitbreiding van het aantal opleiders. Dat laatste mag ook wel want er komt geleidelijk aan meer belangstelling voor de opleiding tot beeldcoach.

Afscheid Carla Kool
Voor Carla Kool, opleider en lid van het kernteam van opleiders, was het de laatste bijeenkomst. Helaas moeten we afscheid van haar nemen. Carla is vanaf het begin betrokken geweest bij de Stichting Via Beelden Coachen. Wij zullen haar inbreng en deskundigheid zeker gaan missen.
                             

Jaarverslag 2018 klik hier


Geregistreerden klik hier


Persoonlijke ervaring met de opleiding tot beeldcoach van Astrid Wiersma, JGZ-verpleegkundige en beeldcoach bij JGZ Kennemerland.

De opleiding tot Beeldcoach heeft mij meer gebracht dan ik had verwacht.
Het was erg waardevol om dieper in te gaan op allerlei aspecten van communicatie en van mijn opleider inspirerende voorbeelden te zien. Dat laatste motiveerde mij enorm: ‘Dat wil ik ook leren!’ Door de opleiding ben ik als JGZ verpleegkundige anders gaan kijken naar de communicatie tussen ouder en kind en het effect daarvan in gezinnen. Maar ook in mijn contact met collega’s communiceer ik anders en bewuster en zelfs in mijn privé-leven merk ik nog steeds het effect van deze opleiding.
In het begin vond ik het spannend om direct met filmen te beginnen. Eenmaal aan de slag ebde dat gevoel  snel weg en kreeg ik een echte boost van het werken met beelden. Vooral  het terugkijken en bespreken van de gemaakte beelden leverde mij enorm veel inzichten op.

Beeldcoaching is erg bruikbaar binnen mijn werk. Het resultaat staat of valt met hoe je communiceert. De specifieke vragen en problemen bij bijvoorbeeld immigrantengezinnen, of gezinnen met verstandelijk beperkte ouders of kinderen vragen nog wel om verdere ontwikkeling van deze manier van coachen. Er is nog veel te leren!

Door deze opleiding voel ik me bekwaam als Beeldcoach in gezinnen.
Ik heb geleerd dat goede communicatie vaak op kleine dingen gebaseerd is. Luisteren en de ander volgen is ontzettend belangrijk. Ik leerde dat ik dat wel doe maar me toch te gemakkelijk liet afleiden door mijn eigen gedachten. Door bewuster en duidelijker al mijn aandacht te richten op de ander bereik je veel meer en komt er rust in een gesprek. Dit persoonlijke inzicht heb ik door deze opleiding opgedaan en blijft tegelijk mijn grootste uitdaging in mijn werk als beeldcoach.
 


 


De opleiders van het kernteam zijn druk in de weer met het ontwikkelen van één opleiding beeldcoaching waarin alle vier de gebieden, Jeugd, gezin, welzijn en zorg, opgenomen zijn.

We hopen eind 2018 iedereen te kunnen informeren en in 2019 met de nieuwe vorm te starten. 


Feestelijke uitreiking van certificaten:
Mooie stap in de professionalisering van beeldcoaches ‘Jeugd en Gezin’ Welzijn en Zorg’

Op vrijdagmorgen 23 september zijn tien beeldcoaches, hun opleiders en het bestuur van ‘Via Beelden Coachen naar Thebe in Tilburg gereisd voor een feestelijke certificaat uitreiking.
Liesbeth Swinkels reikte namens het bestuur de certificaten uit. Het bereikte resultaat werd bekrachtigd met een (zonne)bloemetje voor alle gecertificeerden én een gezamenlijke toast met een glas champagne.
Daarnaast bood deze bijeenkomst een mooie gelegenheid om de doelen en plannen van de Stichting Via Beelden Coachen toe te lichten. Dat gebeurde door Ann Geelen en Maria Hornman.

Gelegenheid tot onderlinge kennismaking
Het meest leuke en informatieve onderdeel was misschien wel de onderlinge kennismaking. Alle beeldcoaches presenteerden zich aan de hand van een voorwerp met een speciale persoonlijke betekenis. Waar een wekker, een sleutelbos, een olifant en een dansend paar al niet voor kunnen staan. We hoorden persoonlijke verhalen waarin vooral de betrokkenheid en het enthousiasme voor de methode van beeldcoachen zichtbaar werd. We kregen daarnaast een inkijkje in het leer- en ontwikkelingsproces wat ieder had afgelegd.

Methode beeldcoachen heeft potentie
Een ding werd deze ochtend duidelijk: de methode van beeldcoachen heeft potentie en verdient het om nog veel meer bekendheid te krijgen. Beeldcoachen wordt al steeds meer terreinen toegepast. Bij jong-dementerenden en hun mantelzorgers, bij verstandelijk beperkte ouders die een baby hebben gekregen, bij zorgteams, bij docententeams en ook het bedrijfsleven biedt mogelijkheden.
Er is nog een wereld te winnen. Aan het vertrouwen van de op deze ochtend aanwezige beeldcoaches in de methodiek zal het niet liggen.

Gedragscode en logo toegezonden
Beeldcoaches die in aanmerking komen voor een certificaat maar niet aanwezig konden zijn, hebben het certificaat inmiddels per post toegestuurd gekregen of persoonlijk ontvangen.
Alle gecertificeerden hebben inmiddels ook de gedragscode en het logo van Via Beelden Coachen (voor eigen gebruikt) per email ontvangen.


Graven naar je inspiratiebron
Studiedag voor opleiders Beeldcoaching
Landgoed De Barendonk in Beers vormde op 3 juni het decor voor de tweede studiedag in 2016 voor de opleiders Beeldcoaching Jeugd en Gezin, Welzijn en Zorg. Een intensieve dag voor het kleine maar zeer gemotiveerde team van opleiders. Bestaande uit de drie leden van de kernteam en twee opleiders.

Start with WHY

Tijdens de ochtend spraken we met elkaar over een essentieel maar niet zo gemakkelijk thema. Waarom geloven we zo sterk in de kracht van beeldcoachen en hebben we deze methode in ons hart gesloten? Hoe willen we (toekomstige) deelnemers aan onze opleidingen inspireren om beeldcoaching tot 'hun ding'' te maken? Daarvoor was een onderzoek naar onze eigen drijfveren nodig. Volgens Simon Sinek, auteur van het boek 'Start with Why', is het voor jezelf verhelderen en formuleren van dit 'Why' dé sleutel tot inspirerend zijn en 'volgers' krijgen. Daarna komen pas het 'What' en 'How'.

Kracht van Beeldcoachen

Zo doende sloegen we na het bekijken van twee filmpjes aan het mindmappen. Op deze wijze hielpen we elkaar bij het verhelderen van ieders 'Why'. Het was inspirerend om zo met elkaar te werken. Het kort en krachtig formuleren bleek echter niet gemakkelijk te zijn. Dit is onze voorlopige omschrijving:
We geloven in de directe kracht van beeldcoaching als methode om mensen (weer) in beweging te brengen, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. Daartoe is ieder mens in staat. We willen zoveel mogelijk mensen de kracht van beeldcoachen laten ervaren. Daarom leiden we beeldcoaches op die met hulp van deze methode mensen inspireren om verder te groeien.

Screening opleidingskandidaten
Het middaggedeelte had een ander karakter. We hebben gepraat over het 'How'. We hebben het concept van het uitvoeringsreglement voor de opleiders van beeldcoaching jeugd en gezin, welzijn en zorg besproken. Dit concept is nu aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen binnen beeldcoaching en aan de recent door de Stichting Via Beelden Coachen vastgestelde gedragscodes en kwaliteitskeurmerk. Daarna hebben we besproken hoe we niet-HBO- opgeleide aspirant-kandidaten voor de opleiding tot beeldcoach willen screenen. Zij kunnen tot de opleiding worden toegelaten na een screenings-gesprek met de opleider. Na dit gesprek besluit de opleider of de kandidaat over voldoende basiscompetenties beschikt om te kunnen starten met de opleiding. Dit gesprek wordt op beeld opgenomen. De werkwijze en de criteria voor deze screening zijn in een apart document beschreven.

De opleiders over deze dag:

"De open cultuur en de samenwerking tussen kernteam en opleiders is inspirerend en biedt iedereen ruimte voor een eigen inbreng. Het mindmappen bracht de diversiteit aan kwaliteiten, de onderlinge verschillen en raakvlakken in opvatting over de opleiding mooi in beeld."
"Het bestuur en het kernteam hebben het laatste half jaar veel werk gedaan, zoals het ontwikkelen van het kwaliteitskeurmerk, de gedragscodes en de kwaliteitskringen. Als opleiders Beeldcoaching Jeugd en Gezin, Welzijn en Zorg voelen we ons bij ons werk gesteund. Dit is een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de opleiding beeldcoaching."


                              Studiedagopleiders 1            Studiedagopleiders 2